(028) 73087 007

01 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

   01 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

   (028) 38.230.780 – (028) 38.233.363 – (028) 73.087.007

   khoahoctre@gmail.com

   facebook.com/khoahoctre

   Khoa học trẻ TST

   khoahoctre.com.vn