(028) 73087 007

01 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Nhân viên

Lập trình viên

Chia sẻ qua email
  • Chia sẻ:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Xây dựng, phát triển ứng dụng Web.

– Tham mưu các đề tài, dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

* Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khác, cần có Chứng chỉ hoàn thành khóa học ngắn hạn về lập trình Web.