(028) 73087 007

01 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Nhân viên

Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán

Chia sẻ qua email
  • Chia sẻ:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Theo dõi thu chi;

– Báo cáo Thuế định kỳ, BHXH;

– Thực hiện kế toán lương;

– Thực hiện công việc giao dịch với ngân hàng, kho bạc, kế toán công nợ;

– Lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán;

– Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán;

– Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp;

– Người có khả năng quản lý, bao quát công việc;

– Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.