(028) 73087 007

01 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Nhân viên

Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và phát triển dự án

Chia sẻ qua email
  • Chia sẻ:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý các đề tài khoa học; tham mưu và giúp Ban Giám đốc Trung tâm phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố;

– Liên kết, hợp tác với các đơn vị, cá nhân để triển khai các chương trình nghiên cứu, tiếp nhận các đặt hàng nghiên cứu khoa học;

– Phối hợp tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo khoa học;

– Hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài thuộc chương trình Vườn ươm, sáng tạo Khoa học Công nghệ trẻ;

– Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc Trung tâm phân công.