(028) 73087 007

01 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Nhân viên

Chuyên viên Hành chánh Văn phòng

Chia sẻ qua email
  • Chia sẻ:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Sắp xếp, lưu trữ quản lý hồ sơ tại đơn vị;

– Soạn thảo văn bản;

– Lập báo cáo định kỳ;

– Quản lý tài sản công cụ, dụng cụ, cơ sở vật chất tại đơn vị;

– Tuyển dụng nhân sự bổ sung khi cấp trên yêu cầu;

– Các nội dung khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.