(028) 73087 007

01 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Nhân viên

Chuyên viên Đối ngoại – Quan hệ quốc tế

Chia sẻ qua email
  • Chia sẻ:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Là cầu nối mối quan hệ Trung tâm với tổ chức nước ngoài, tiếp cận các dự án phi chính phủ và các đơn vị tài trợ về khoa học, giáo dục cho thanh thiếu nhi;

– Lập hồ sơ dự án, đàm phán các hợp đồng tài trợ;

– Dịch thuật các hồ sơ, văn bản chương trình;

– Thực hiện các giao dịch nước ngoài, đón tiếp ngoại giao với các tổ chức nước ngoài đến làm việc tại cơ quan, tổ chức cho đơn vị đi công tác nước ngoài;

– Hỗ trợ công tác truyền thông.