(028) 73087 007

01 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Nhân viên

Chuyên viên đồ họa thiết kế

Chia sẻ qua email
  • Chia sẻ:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho các sự kiện, hoạt động của Trung tâm như Poster, Banner, Backdrop, kỷ yếu,…;

– Hỗ trợ công tác truyền thông, hỗ trợ mảng dịch vụ đào tạo.